Jalostus

Suomen Kennelliiton (SKL) jalostusvaatimukset

Broholminkoiralla on voimassa oleva JTO (Jalostuksen tavoiteohjelma) ja PEVISA (Perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelma) 1.1.2024–31.12.2028:

 • Virallinen lonkka-, kyynär- ja selkä (SP) -kuvaus, suositusikä 24 kk
 • Loppuun suoritettu MH-luonnekuvaus, luonnetesti tai käyttäytymisen jalostustarkastus
 • Sydämen auskultaatiotutkimus aortan ahtauman (SAS) varalta, ikä vähintään 12 kk. Sivuäänen kuuluessa suositellaan laajaa sydämen ultraäänitutkimusta
 • Raja-arvoina käytetään jalostuksessa SKL:n asettamia suosituksia

Jalostus

Broholmer Finland pyrkii suosituksillaan siihen, että broholminkoiran jalostus olisi mahdollisimman terveellä pohjalla. Moneen muuhun rotuun verrattuna broholminkoira on melko terve ja haluamme toki pitää sen terveenä tulevaisuudessakin. Kasvateissa tai näiden vanhemmissa esiintyvistä vioista, perinnöllisistä ja muista sairauksista tulee rehellisesti kertoa sekä jalostustoimikunnalle, että pennun ostajille.

Jalostusurosten omistajien on kerrottava myös rehellisesti vastaavat tiedot kasvattajalle, jolle tiedot ovat tärkeitä jalostuksen suunnittelussa ja, jotta hän voi kertoa tiedon eteenpäin pennun ostajille. Jalostustoimikunta pyytää ottamaan myös huomioon yhdistelmiä suunnitellessa, että ilmiasultaan terveet koirat saattavat olla perinnöllisten sairauksien terveitä kantajakoiria. Ei ole suositeltavaa parittaa keskenään kahta sellaista koiraa, joiden vanhemman tai vanhempien tiedetään periyttäneen samaa sairautta sairastavia pentuja.

Jalostuksessa käytettävissä yhdistelmissä tulee välttää korkeaa sukusiitosastetta. Sukusiitosasteen suuruus riippuu laskennassa mukana olevien sukupolvien määrästä, joten vain sellaisia sukusiitosasteita voi verrata keskenään, jotka on laskettu saman taustainfon perusteella. Yleisesti koirien jalostuksessa suositellaan neljän-viiden sukupolven perusteella lasketun sukusiitosasteen pitämistä alle 6,25 %.

Jalostussuositukset Broholmer Finland

Lisäksi on mahdollista ja suositeltavaa huomioida seuraavat asiat:

 • Ulkomuodon osalta DKK hyväksyy jalostuskäyttöön Tanskassa ulkomaiset koirat, joilla vähintään EH arvostelutulos FCI/DKK näyttelystä miltä tahansa tuomarilta.
 • Molempien vanhempien sydämen ultraäänitutkimus
 • Sukusiitosprosentti enintään 6,25 % kolmella, mieluiten neljällä sukupolvella laskien
 • Luonnekuvaus suoritettu suositusarvojen mukaisesti
 • Olkapäiden kuvaus OCD:n varalta 
 • Suositus käyttää ensisijaisesti A-C -lonkkaisia ja 0- tai 1 -kyynäräisiä
 • HD-indeksin tulee olla jalostukseen käytettävällä uroksella ja nartulla yhteensä 200 (indeksi ei käytössä Suomessa)


Tanskan Kennelliiton jalostusvaatimukset luonteen osalta täyttävät myös Suomen, Ruotsin ja Norjan kennelliittojen järjestämät MH-luonnekuvaukset.

Broholmerselskabet myöntää sertifikaatin kaikille pentueille, jotka täyttävät Tanskan Kennelliiton asettamat jalostussuositukset.

Maininta Stambog Plus tarkoittaa sitä, että käytettävä yhdistelmä täyttää myös Broholmerselskabetin jalostussuositukset, jotka ovat sydämen ultraus ja ulkomuotoarviointi.

Jalostustoimikunta auttaa mielellään, mikäli haluat keskustella lisää jalostusasioista. Tavoitat heidät sähköpostitse osoitteesta jalostustoimikunta (at) broholmer.fi.

Lataa Broholminkoiran ulkomuoto- ja rotumääritelmä englanniksi klikkaamalla kuvaa

Viralliset lonkka-, kyynär- ja selkäkuvaukset

MH-luonnekuvaus

Ulkomuotoarviointi

Koiran voi viedä lonkka- ja kyynärkuvaukseen sen täytettyä 18 kk ja selkäkuviin 24 kk ikäisenä. Kuvaukset kannattaa tehdä samaan aikaan, sillä koira nukutetaan toimenpiteen ajaksi.

Useimmat suuremmat eläinlääkäriasemat tekevät virallisia kuvauksia ja toimittavat kuvat Suomen Kennelliitolle. Kuvaustulokset toimitetaan Broholmer Finland ry:n kautta tiedoksi Broholmerselskabetille, kun lähetät ne sähköpostitse yhdistykselle.

Broholminkoirien luonnetta testataan MH-luonnekuvauksella. Tanskan ja Suomen testit poikkeavat hieman toisistaan, mutta sisältävät samat, testauksessa olennaiset osiot. Nykyisten jalostusohjeiden mukaisesti riittää, että broholminkoira on suorittanut kuvauksen loppuun. 

Tanskassa on määritelty rodulle suosituspisteet ja jalostuksen avuksi löytyy myös taulukko, jossa on määritelty osiot, jota voi käyttää työkaluna luonnekuvaustulosten tulkinnassa.

Jalostukseen käytettävien koirien suosittelemme käyvän arvosteltavana FCI:n koiranäyttelyssä jollain rotuun erikoistuneista tuomareista, joiden nimet löytyvät täältä.

Broholmerselskabet järjestää Tanskassa lisäksi ulkomuotoarviointeja, joissa rotuun erikoistunut tuomari arvioi koiran perusteellisesti ja antoi kirjallisen arvostelun koiran ulkomuodosta ja liikkeistä.

Broholminkoiran sertifiointi

Rodun alkuperämaan Tanskan virallinen rotuyhdistys Broholmerseskabet on kerännyt jo yli 40 vuoden ajan tietoja kaikista broholminkoirista rekisteriinsä ja vaikka DKK teki vuoden 2015 alussa suuria muutoksia rodun jalostusohjeisiin, on vaatimuksena edelleen testauttaa ja tutkituttaa broholminkoirat. Broholmerselskabetin jalostus-, terveys- ja luonnetestitoimikunta tukee jäsenkasvattajiaan jalostuskysymyksissä ja -valinnoissa.

Broholmerselskabetin jalostusohjeiden ja suositusten mukaisesti syntyneet pennut saavat todistuksena sertifikaatin. Broholmer Finland ry:n kasvattajat pyrkivät jalostustyössään seuraamaan Suomen Kennelliiton sääntöjen lisäksi Broholmerselskabetin ohjeita ja suosituksia.

Broholminkoiran hinta vaihtelee 1800–2500 euron välillä kasvattajasta riippuen.

Translate »