Jalostuskoirat ja pentuvälitys

Jalostussuositukset täyttävät urokset ja nartut - Males and females who meet the breeding criterias

Jalostustietojärjestelmästä löytyvät Suomessa asuvien koirien terveys- ja luonnetestitiedot

Nämä koirat ovat hyväksytty jalostukseen Suomen Kennelliiton asettamien jalostusvaatimusten mukaisesti. Osa koirista täyttää myös Tanskan Kennelliiton sekä Broholmerselskabetin asettamat jalostusvaatimukset.

These dogs are approved for breeding and meet the rules set by the Finnish Kennel Club. Some of the dogs are also accepted in Denmark and they meet the breeding criterias set by the Danish Kennel Club and Broholmerselskabet.

Katso myös Kennelliiton koirarekisteriohje

Translate »