Jalostus

Broholmer Finland pyrkii suosituksillaan siihen, että broholminkoiran jalostus olisi mahdollisimman terveellä pohjalla. Moneen muuhun rotuun verrattuna broholminkoira on melko terve ja haluamme toki pitää sen terveenä tulevaisuudessakin. Kasvateissa tai näiden vanhemmissa esiintyvistä vioista, perinnöllisistä ja muista sairauksista tulee rehellisesti kertoa sekä jalostustoimikunnalle, että pennun ostajille.

Jalostusurosten omistajien on kerrottava myös rehellisesti vastaavat tiedot kasvattajalle, jolle tiedot ovat tärkeitä jalostuksen suunnittelussa ja, jotta hän voi kertoa tiedon eteenpäin pennun ostajille. Jalostustoimikunta pyytää ottamaan myös huomioon yhdistelmiä suunnitellessa, että ilmiasultaan terveet koirat saattavat olla perinnöllisten sairauksien terveitä kantajakoiria. Ei ole suositeltavaa parittaa keskenään kahta sellaista koiraa, joiden vanhemman tai vanhempien tiedetään periyttäneen samaa sairautta sairastavia pentuja.

Jalostuksessa käytettävissä yhdistelmissä tulee välttää korkeaa sukusiitosastetta. Sukusiitosasteen suuruus riippuu laskennassa mukana olevien sukupolvien määrästä, joten vain sellaisia sukusiitosasteita voi verrata keskenään, jotka on laskettu saman taustainfon perusteella. Yleisesti koirien jalostuksessa suositellaan neljän-viiden sukupolven perusteella lasketun sukusiitosasteen pitämistä alle 6,25 %.

Jalostusvaatimukset

  • Laatuarvostelu erittäin hyvä (EH) virallisesta FCI:n tai DKK:n näyttelystä erikseen nimetyltä tuomarilta
  • MH-luonnekuvaus suoritettuna hyväksytysti
  • Lonkka- ja kyynärkuvaus suoritettuna, suositus käyttää ensisijaisesti A-C -lonkkaisia ja 0- tai 1 -kyynäräisiä
  • HD-indeksin tulee olla jalostukseen käytettävällä uroksella ja nartulla yhteensä 200
Lisäksi on mahdollista ja suositeltavaa huomioida seuraavat asiat:
  • Molempien vanhempien sydämen ultraäänitutkimus
  • Sukusiitosprosentti enintään 6,25 % kolmella, mieluiten neljällä sukupolvella laskien
  • Luonnekuvaus suoritettu suositusarvojen mukaisesti
  • Selän kuvaus spondyloosin varalta ja olkapäiden kuvaus OCD:n varalta 

Ulkomuotoarviointi

Broholminkoiran pitää saada virallisessa DKK:n tai FCI:n koiranäyttelyssä laatuarvostelun Erittäin Hyvä tai Erinomainen miltä tahansa tuomarilta. Jalostukseen käytettävien koirien suosittelemme käyvän yhdellä rotuun erikoistuneesta tuomarista, joiden nimet löytyvät täältä.

Vuoden 2014 loppuun saakka kaikkien broholminkoirien tuli suorittaa ulkomuotoarviointi, jossa rotuun erikoistunut tuomari arvioi koiran perusteellisesti ja antoi arvostelun asteikolla XXX+ (heikoin) - XXXX (paras). Vanhan ulkomuotoarvioinnin suorittaneet koirat ovat edelleen hyväksyttyjä jalostukseen.

Luonnekuvaus

Broholminkoirien luonnetta testataan MH-luonnekuvauksella. Tanskan ja Suomen testit poikkeavat hieman toisistaan, mutta sisältävät samat, testauksessa olennaiset osiot. Nykyisten jalostusohjeiden mukaisesti riittää, että broholminkoira on läpäissyt luonnetestin. 

Tanskassa on määritelty rodulle suosituspisteet ja jalostuksen avuksi löytyy myös taulukko, jossa on määritelty osiot, jota voi käyttää työkaluna luonnekuvaustulosten tulkinnassa. 
Toistaiseksi DKK:n hyväksymää MH-testiä ei voi suorittaa Suomessa.

Viralliset lonkka- ja kyynärkuvat

Lonkka- ja kyynärkuvaukseen koiran voi viedä sen täytettyä 18 kk. Myös viralliset selkäkuvat on suositeltavaa ottaa, sillä rodussa esiintyy jonkun verran spondyloosia. Useimmat suuremmat eläinlääkäriasemat tekevät kuvauksia ja toimittavat kuvat Suomen Kennelliitolle. Kuvaustulokset toimitetaan Broholmer Finland ry:n kautta tiedoksi Broholmerselskabetille.

Koiria, joiden lonkkatulos on A, B tai C voidaan käyttää jalostukseen. C-lonkkaisen koiran siitospariksi suositellaan A-lonkkaista koiraa. E tai D -lonkkaisia koiria ei ole suositeltavaa käyttää. Koiria, joiden kyynärtulos on 0 tai 1 voidaan käyttää jalostukseen.

Broholminkoiran sertifiointi

Rodun alkuperämaan Tanskan virallinen rotuyhdistys Broholmerseskabet on kerännyt jo yli 40 vuoden ajan tietoja kaikista broholminkoirista rekisteriinsä ja vaikka DKK teki vuoden 2015 alussa suuria muutoksia rodun jalostusohjeisiin, on sääntönä edelleen testauttaa ja tutkituttaa broholminkoirat. Broholmerselskabetin jalostus-, terveys- ja luonnetestitoimikunta tukee kasvattajia jalostuskysymyksissä ja -valinnoissa.

Broholmerselskabetin jalostusohjeiden ja suositusten mukaisesti syntyneet pennut saavat todistuksena sertifikaatin. Broholmer Finland ry:n kasvattajat ovat sitoutuneet siihen, että Suomessa teetettävät pentueet hyväksytetään Broholmerselskabetin jalostustoimikunnalla. Broholminkoiran hinta vaihtelee 1500-2500 euron välillä kasvattajasta riippuen.